NN-Architekci

publikacja na łamach czasopisma "ENERGIA I ŚRODOWISKO"