NN-Architekci

inwestycja:
budynek mieszkaniowo-usługowy z garazem podziemnym
Błonie
inwestor:
INŻBUD-BŁONIE sp. z o.o.
dane użytkowe:
powierzchnia handlowa- 1300m2
powierzchnia mieszkaniowa- 3400m2
ilość lokali mieszkalnych- 68szt.
ilość miejsc postojowych- 87szt.

2010 koncepcja