NN-Architekci

inwestycja:
budynek biurowo-magazynowy
Wolica k. Warszawy
inwestor:
IMPRESE VENETE sp. z o.o.
dane użytkowe:
powierzchnia biurowa- ca. 1400 m2
powierzchnia magazynowa- ca. 3200m2

2009-10 projekt
2010-11 przewidywana realizacja