NN-Architekci

inwestycja:
budynek wielorodzinny z garażem podziemnym
Piaseczno
inwestor:
YDAE sp. z o.o.
dane użytkowe:
powierzchnia użytkowa- 880m2
liczba lokali- 15szt.
ilość miejsc postojowych- 23szt.

2009 koncepcja