NN-Architekci

inwestycja:
hotel robotniczy w Piaseczni
inwestor:
ARCHE sp. z o.o.
dane użytkowe:
powierzchnia użytkowa- 570 m2
ilość pokoi- 23
zdolność zakwaterowania- 50 osób

2008 koncepcja