NN-Architekci

inwestycja:
dom jednorodzinny z garażem
Stare Babice
inwestor:
prywatny
dane użytkowe:
powierzchnia użytkowa- 295m2

2010 projekt
2010-11 przewidywana realizacja