NN-Architekci

inwestycja:
dom jednorodzinny wolnostojący
Brwinów ul. Myśliwska
inwestor:
prywatny
dane użytkowe:
powierzchnia użytkowa    262.5m2
kubatura                        1149.0m3
liczba miejsc postojowych         2st.

2013/14 projekt budowlany
2014/15 przewidywana realizacja