NN-Architekci

inwestycja:
Budynek mieszkaniowy wielorodzinny
z garażem podziemnym.
Warszawa ul.Płowiecka/Hermanowska
inwestor:
SAP-PROPERTY sp. z o.o.
dane użytkowe:
powierzchnia użytkowa- 2200 m2
ilość mieszkań – 24 szt.

2010.05 koncepcja