NN-Architekci

inwestycja:
analiza chłonności działki pod kątem zabudowy mieszkaniowej, zabudowa średniowysoka i wysokościowa z usługami w parterze i garażem podziemnym.
ul. Mińska Warszawa
inwestor:
G5 Sp. z o.o.
dane użytkowe:
- powierzchnia użytkowa- ca.34 000m2
- ilość miejsc postojowych- ca. 390szt.

2008 analiza