NN-Architekci

inwestycja:
lofty-adaptacja istniejącego budynku biurowego ABD na lokale mieszkalne w komkleksie budynków dawnej Łódzkiej Wytwórni Papierosów
Łódź ul.Kopernika
inwestor:
ARCHE sp. z o.o.
dane użytkowe:
powierzchnia użytkowa mieszkań- 2990m2
ilość mieszkań- 45szt.

2007 projekt budowlany- podzlecenie