NN-Architekci

inwestycja:
analiza chłonności działki pod kątem zabudowy mieszkaniowej, zabudowa średniowysoka i wysokościowa z usługami w parterze i garażem podziemnym.
ul. Słonimskiego Warszawa
inwestor:
G5 Sp. z o.o.
dane użytkowe:
- powierzchnia użytkowa mieszkań- W1
   -69 500 m2
- powierzchnia użytkowa mieszkań- W2
   -68 500 m2
- powierzchnia użytkowa usług- 1 500m2
-ilość miejsc postojowych- ca.1 200szt.

2008 analiza