NN-Architekci

inwestycja:
budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami w parterze w dawnej Łódzkiej Wytwórni Papierosów, w pierzei zabudowa uzupełniająca
Łódź ul. Kopernika
inwestor:
ARCHE sp. z o.o.
dane użytkowe
powierzchnia użytkowa mieszkań- 9050m2
powierzchnia użytkowa lokali usługowych- 750m2
ilość mieszkań- 151szt.
ilość miejsc parkingowych- 207szt.

2008 projekt budowlany- podzlecenie