NN-Architekci

inwestycja:
budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami w parterze, zabudowa uzupełniająca-plombowa bud.1 w dawnej Łódzkiej Wytwórni Papierosów
Łódź ul.Kopernika
inwestor:
ARCHE sp. z o.o.
dane użytkowe:
powierzchnia użytkowa mieszkań- 1180m2
powierzchnia użytkowa lokali usługowych- 80m2
ilość mieszkań- 21szt.

2008 projekt budowlany- podzlecenie